Λωριδοκουρτίνες

  1. Αρχική
  2. /
  3. Λωριδοκουρτίνες

Οι βιομηχανικές λωριδοκουρτίνες χρησιμοποιούνται για την μόνωση ή το διαχωρισμό χώρων από θερμοκρασία, ψύξη, θόρυβο ή σκόνες.

Τοποθετούνται σε εξωτερικές και εσωτερικές πόρτες, σε πόρτες ψυγείων ή σχηματίζουν διαχωριστικά.

Οι λωρίδες παράγονται από καθαρό πρωτογενές PVC και δεν περιέχουν βαρέα μέταλλα. Είναι κατάλληλες για επαφή με τρόφιμα  (FDA).

Η άριστη διαφάνεια και η ευκαμψία της λωριδοκουρτίνας διατηρείται για πολύ καιρό και παρέχει ασφάλεια στις κινήσεις των τροχοφόρων.

Διατίθενται σε δύο ποιότητες STANDARD και POLAR, ανάλογα με την θερμοκρασία του χώρου όπου χρησιμοποιούνται.

Οι λωρίδες είναι συνήθως διαφανείς αλλά διατίθενται και αδιαφανείς στην ποιότητα  STANDARD σε γκρι, λευκό, κόκκινο και φαιοπράσινο χρώμα.

Για να υπάρχει στεγανοποίηση, κατά την τοποθέτηση, οι λωρίδες επικαλύπτουν μερικώς

η μία την άλλη.

Για την στήριξη των λωριδοκουρτίνων διαθέτουμε τρείς τύπους στηριγμάτων:

1. Junior Twin Track (JTT)

2. Hanger (H)

3. Plastic (P)

Ο τύπος Junior Twin Track (JTT)  αποτελείται από ένα ειδικό προφίλ αλουμινίου επί του οποίου

με την βοήθεια ειδικής λάμας στηρίζονται εναλλάξ από κάθε πλευρά οι λωρίδες PVC.

Ο τύπος JTT συνίσταται για λωριδοκουρτίνες ύψους έως 4500 mm.

Ο τύπος JTT συγκρατεί ισχυρά τις λωρίδες με δυνατότητα αναλογικά μεταβαλλόμενης επικάλυψης.

Ο τύπος Hanger (H) κατασκευάζεται από ανοξείδωτο ατσάλι (INOX). Οι λωρίδες αφού στερεωθούν σε ειδικά ανοξείδωτα λαμάκια, κρεμιούνται στην ανοξείδωτη βέργα.

Οι λωρίδες με τα ειδικά λαμάκια τοποθετούνται και αφαιρούνται πολύ εύκολα.

Τα ανωτέρω συστήματα στήριξης είναι δυνατόν να τοποθετηθούν σε μηχανισμό συρόμενης πόρτας ώστε οι λωριδοκουρτίνες να μπορούν να απομακρυνθούν εύκολα, εάν απαιτείται.

Ο τύπος Plastic (P) αποτελείται από πλαστικά τεμάχια μήκους 600 mm στα οποία στερεώνονται οι λωρίδες χωρίς κάποιο άλλο βοήθημα. Συνίσταται για λωριδοκουρτίνες ύψους έως 3000 mm.

Επίσης διαθέτουμε φύλλα PVC σε τυποποιημένα πλάτη από 1000 έως 2200 (mm)

και σε πάχη 2,3,5,7,10 & 12 (mm).

Μενού